*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Campilux mate

Campilux mate

NOVA FÓRMULA.
Esmalt sintètic mat d'alt contingut en sòlids. Monocapa. Baixa tensió superficial. Bona brochabilidad i capacitat d'anivellament. Bon cobriment. Bona adherència sobre les imprimacions habituals segons el tipus de suport. Exempt de plom. Indicat com capa d'acabat en superfícies interiors o exteriors resguardats d'acer, fusta i altres materials de construcció prèviament imprimats quan es requereixi un esmalt sintètic d'altes prestacions en marcs, portes, finestres, radiadors, etc., amb prestacions altament decoratives.
Colors: Blanco i negre.LitresLitres: 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent sintètic 0-5%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró, Pistola.

Aecat tacteAecat tacte: 3 hores a 20 ºC.

RepintatRepintat: Mínim: 12 hores a 20 ºC.

RendimentRendiment: 7-9 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram