*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Impercam 105

Impercam 105

Sellador, fixador i endurecedor microporoso a l'aigua. Bones propietats de penetració i fixació del suport. Repintat amb qualsevol tipus de pintura a l'aigua. Usat com a capa de fons en superfícies interiors o exteriors de formigó, guix i altres materials de construcció.
Color: Incolor.LitresLitres: 20 L - 5 L - 1 L.

Dilució netejaDilució neteja: Aigua segons suport 0-50%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró, Pistola.

Aecat tacteAecat tacte: 1 hora a 20 ºC.

RepintatRepintat: Mínim 4 hores a 20 ºC.

RendimentRendiment: 5-8 m²/L segons dilució i suport.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram