*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Impercam 150

Impercam 150

Fixador, endurecedor i vitrificador per a façanes basat en resines acrílica dissoltes en dissolvents orgànics. Bones propietats de penetració per capil·laritat en tot tipus de suports porosos.  Impermeable a l'aigua. Gran adherència. Bona resistència a la intempèrie i agents climàtics externs. Repintable amb productes basi aigua o dissolvent, sempre que no formi pel·lícula. Indicat com vitrificador per a façanes de pedra o maó amb "efecte mullat" i fixador / endurecedor de suports en mal estat.
Color: Incolor.LitresLitres: 25 L - 5 L - 1 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent clorocaucho 0-30% segons suport i ús.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró, Pistola.

Aecat tacteAecat tacte: 2 hores a 20 ºC.

RepintatRepintat: Mínim 5 hores a 20 ºC.

RendimentRendiment: 6-8 m²/L.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram