*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Europrimer S/R

Europrimer S/R

Imprimació sintètica d'assecat ràpid. Humecta i segella el suport. Bona adherència sobre ferro i acer al carboni. Bon poder anticorrosiu. Exempt de plom. Indicat com a capa de imprimació en superfícies interiors o exteriors d'acer, en estructures, dipòsits, carrosseries, etc.
Colors: Rojo i gris.LitresLitres: 15 L - 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent clor-cautxú 0-5%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Pistola aerográfica o airless, Brotxa.

Aecat tacteAecat tacte: 30 minuts a 20 °C.

RepintatRepintat: Mínim: 12 hores a 20 °C.

RendimentRendiment: 8-10 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram