*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Proteoxido S/R

Proteoxido S/R

Imprimació sintètica d'assecat ràpid pigmentada amb fosfat de zinc. Bona adherència sobre ferro i acer al carboni. Bon poder anticorrosiu. Exempt de plom. Es pot fornejar a temperatures de 110-120 °C. Indicada com a capa de imprimació en superfícies interiors o exteriors d'acer, en estructures, dipòsits, carrosseria, etc.
Colors: Vermell i gris.LitresLitres: 15 L - 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent clorocaucho 0-5%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Corró, Brotxa, Pistola.

Aecat tacteAecat tacte: 2 hores a 20 ºC.

RepintatRepintat: Mínim: 8 hores a 20 ºC.

RendimentRendiment: 8-10 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram