*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Europrimer S/R al Aigua

Europrimer S/R al Aigua

NOU PRODUCTE. Imprimació anticorrosiva a l'aigua d'assecat ràpid que conté fosfat de zinc com a pigment inhibidor de corrosió. Gran facilitat d'aplicació. Bona adherència sobre ferro i acer al carboni. Bon poder anticorrosiu. Exempt de plom. Indicat com a capa de imprimació en superfícies interiors o exteriors d'acer en estructures, dipòsits, eines, etc., com a capa de fons en sistemes de protecció a l'aigua.
Colors: Blanco, gris i vermell.LitresLitres: 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Système Aigua 0-20% segments d´application.

Aecat tacteAecat tacte: 1 hora a 20ºC.

RepintatRepintat: Mínim: 8 h a 20 °C.

RendimentRendiment: 10-12 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram