*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Pavicam 300

Pavicam 300

Imprimació transparent epoxi poliamida amb dissolvent de 2 components. Fixa i endureix el suport. Capa de fixació i ancoratge per a sistemes epoxi o poliuretà. Antipolvo, incrementa la resistència a l'abrasió i desgast del formigó. Indicat per al segellat i consolidació de superfícies interiors o exteriors de formigó, horitzontals o verticals, sempre com a capa de fons, excepte en el cas de tractament antipolvo transparent en paviments de formigó.
Color: Incolor.LitresLitres: 15 L - 4 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent epoxi 0-20% segons suport.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró.

Aecat tacteAecat tacte: 3 hores a 20 ºC.

RepintatRepintat: Mínim 10 hores, màxim 15 dies a 20 ºC.

RendimentRendiment: 8 m²/L y capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram