*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Pavicam 303

Pavicam 303

Imprimació epoxi sense dissolvent de 2 components.
Adequada per al segellat de suports de formigó tant en vertical com en horitzontal.
Color: Incolor.KilosKilos: 10 kg - 4 kg.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent epoxi 0-5% segons suport.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró.

Aecat tacteAecat tacte: 24 hores a 20 ºC.

RepintatRepintat: Mínim 24 hores Màxim 5 dies a 20 ºC.

RendimentRendiment: 3,5-4,5 m²/kg.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram