*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Campipox 400 W

Campipox 400 W

NOU ENVASAMENT EN VOLUM.
Recobriment epoxi sense dissolvent de dos components. Indicat com revestiment interior de tancs, dipòsits, conduccions i canonades d'aigua potable.

Color: BlancLitresLitres: 15 L - 4 L.

Dilució netejaDilució neteja: Ne pas diluer,

Útils aplicacióÚtils aplicació: Pistola sense aire. Pistola a baixa pressió.

Aecat tacteAecat tacte: 8 hores a 20ºC

RepintatRepintat: Mínim: 16 h a 20ºC.

RendimentRendiment: 4,4 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram