*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

CAMPIPOX 490 TANK EF

CAMPIPOX 490 TANK EF

NOU PRODUCTE.

Recobriment epoxi fenòlic (NOVOLAC) catalitzat amb aducto d'amina en hidrocarburs aromàtics. Presenta una excel·lent resistència a àcids, álcalis i una àmplia varietat de dissolvents. Indicat com revestiment interior protector en dipòsits d'emmagatzematge en la indústria química, tancs de llast en la indústria naval i en interior de cisternes per transport de productes químics via ferrocarril.

Color: Blanc, gris i vermell òxid.LitresLitres: 15 L - 4 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent epoxi 5-10 %.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró, Pistola sense aire.

Aecat tacteAecat tacte: 2 hores a 20ºC.

RepintatRepintat: Mínim: 12 h a 20ºC.

RendimentRendiment: 4,5 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram