*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Impercam 920

Impercam 920

Impermeabilitzant invisible i hidròfug, per a façanes d'obra vista i pedra natural, a les quals confereix hidro-repelència sense modificar el seu aspecte natural.
MOLT IMPORTANT! Aplicar una sola capa fins saturació.
Color: Incolor.LitresLitres: 25 L - 5 L - 1 L.

Dilució netejaDilució neteja: No diluir. dissolvent sintètic.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Corró, Pulverización Immersió.

Aecat tacteAecat tacte: 1 hora a 20 ºC.

RepintatRepintat: 24 heures à 20º C.

RendimentRendiment: 0,500 - 1 L /m² segons tipus de suport.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram