*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Sellatone a l´aigua

Sellatone a l´aigua

Imprimació acrílica segelladora a l'aigua. Bones propietats d'aplicació. Excel·lent anivellació. Ràpid assecat. Evita el repel·leixo de la fusta. Fàcil escatat. Repintable amb esmalt a l'aigua o sintètics amb dissolvent. Indicat per al seu ús interior o exterior en tot tipus de superfícies poroses de fusta, formigó, guix, cartró-guix i altres materials de construcció, en parets interiors, marcs, portes, finestres, etc.
Color: Blanco.LitresLitres: 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Aigua 5-10%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró.

Aecat tacteAecat tacte: 1 hora a 20 ºC. Polit a 24 ºC.

RepintatRepintat: 5 hores a 20 ºC.

RendimentRendiment: 8-10 m²/L segons porositat del suport.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram