*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Sellatone

Sellatone

Segelladora a base de resines alquídiques de baix contingut en oli. Bon poder de cobriment, humecta i segella el suport. Bones propietats d'anivellament. Ràpid assecat i enduriment. Gran facilitat d'escatat. Indicat com a capa de imprimación en superfícies interiors o exteriors de fusta, aglomerat, panells, cartó-guix, escaiola, guix, en marcs, finestres, mobles de jardí, etc.
Color: Blanc.LitresLitres: 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent sintètic 0-10% segons porositat i suport.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Corró, Brotxa, Pistola.

Aecat tacteAecat tacte: 2 hores a 20 ºC. Polit a 24 hores.

RepintatRepintat: Mínim: 8 hores a 20 ºC.

RendimentRendiment: 8-10 m²/L i capa segons porositat.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram