*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi


Sistemes - PAVIMENTS

Els nostres sistemes


Eurocampi els ofereix una formació teòrica i pràctica, en la qual s'imparteixen els coneixements necessaris per a la correcta utilització i aplicació dels sistemes

SPV-300

SPV-300

Acabat vernís antipols
SPV-310

SPV-310

Acabado pintura epoxi con disolvente
SPV-311

SPV-311

Acabado pintura epoxi sin disolvente
SPV-340

SPV-340

Acabat pintura epoxi a l'aigua
SPV-320

SPV-320

Acabat epoxi autoanivellant
SPV-335/R

SPV-335/R

Acabat epoxi multicapa Quars Colo
SPV-400

SPV-400

Acabat pintura poliuretà exterior
SPV-410

SPV-410

Acabat pintura poliuretà interior
SPV-630

SPV-630

Acabat vernís de poliuretà interior - exterior
SPV-400/E

SPV-400/E

Acabat poliuretà flexible interior - exterior
SPV-311/R

SPV-311/R

Acabat epoxi regularitzat monocolor
SPV-150

SPV-150

Senyalització de trànsit
SPV-100

SPV-100

Acabat esport pista
SPV-110

SPV-110

Acabat per illetes, carril bici, etc.
SPV-600

SPV-600

Segellat paviments impresos
SPV-660

SPV-660

SPV-666

SPV-666

Facebook Twitter Instagram