*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Pavicam 151

Pavicam 151

Pintura de senyalització acrílica semimated'elevada qualitat en dissolvent. Producte llest a l'ús. Assecat ràpid. Gran adherència sobre asfalt, formigó i pintures alquídicas o acríliques de senyalització. No sagna sobre asfalt aglomerat en calent. Elevada resistència a l'abrasió, desgast, a esquitxades i vessis intermitents de gasolina, dièsel, oli de motor, líquid de frens, etc. Ràpida posada en servei. Indicada per a la senyalització horitzontal en superfícies exteriors i interiors d'asfalt i formigó en carreteres, autovies, passos de vianants, aparcaments, indústries, etc.
Colors:
Grup (1): Blanco i groc.
Grup (2): Rojo i blau.KilosKilos: 20 kg - 5 kg -1 kg.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent eurotráfic 0-15%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Màquina pinta-bandes de pulverització per aire, pistola sense aire i corró.

Aecat tacteAecat tacte: 10 minuts a 20 ºC.

RepintatRepintat: 20 minuts a 20 ºC.

RendimentRendiment: 4-5 m²/kg i capa 21-23 m lineals per a bandes de 10 cm a 150 micres seques.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram